เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จารุวรรณ ต. สกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2535, หน้า 137-148

รายละเอียด / Details:

หญิงไทยวัยรุ่นอายุ 17 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นคอนเวอร์ชั่น และญาติมาขอให้ช่วยหลือ จึงได้พบผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา รวม 16 ครั้ง เป็นระยะเวลานาน 9 เดือน พบว่า ความรุนแรงของอาการลดลง ผู้ป่วยสามารถเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี จึงได้นัดพบห่างออกไปเป็นลำดับ และหยุดการช่วยเหลือ แต่ยังศึกษาติดตามและประเมินผลอยู่เป็นระยะๆ จนผู้ป่วยพ้นวัยรุ่นเรียนจบชั้นอุดมศึกษาและมีอาชีพมั่นคง รวมเวลาในการศึกษาติดตามทั้งสิ้น 7 ปี
husbands who cheat website why wifes cheat
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, วัยรุ่น, conversion disorder, การให้การปรึกษา, คำปรึกษา, ภาวะวิกฤต, การให้การปรึกษารายบุคคล, เผชิญปัญหา, ปรับตัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006106

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Case Report.