เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดสวาท จันทร์เกษม

ชื่อเรื่อง/Title: การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 74-88

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งศึกษาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชใน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Charbamzepine จำนวน 4 ราย ในระหว่าง พ.ศ 2539-2540 วิธีการศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการประเมินสภาวะผู้ป่วยภายใต้กรอบความรู้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช เกิดจากผลข้างเคียงของยา Carbamazepine โดยประเมินจากภาวะการมีไข้สูง ร่วมกับมีผื่นผิวหนังแบบมีรอยโรคตรงกลางของผื่น และพบรอยโรคที่เยื่อบุระบบต่างๆ หรือมีความผิดของอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน และลักษณะอาการในผู้ป่วยแตละราย พบว่ามีความรุนแรงแตกต่างกัน ถ้าอาการรุนแรงน้อย ผื่นผิวหนังไม่พอง เยื่อบุในร่างกายอักเสบเพียงบางแห่ง แพทย์ในโรงพยาบ่าลสามารถทำให้การรักษาจนกระทั่งอาการทุเลาได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงมากคือ ผื่นผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพองแตกทั่งร่างกาย ผัวหนังหลุดลอก และมีสีดำคล้ำจากผิวหนังตายร่วมกับมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงของเยื่อบุอวัยวะในร่างกายหลายแห่งแพทย์ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย 2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสันคือ การปฏิบัติการพยาบาลตามปัญหาที่พบ ได้แก่ การพยาบาลการอักเสบของเยื่อบุในอวัยวะต่างๆ คือ ผื่นผิวหนังอักเสบ เยื่อบุอวัยวะสืบพันุ์อักเสบ โดยการปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว ต้องมุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องให้การพยาบาลปัญหาความำม่สมดุลย์ของสารน้ำ และอีเลคโตรลัยต์ การพยาบาลปัญหาทางด้านจิตใจ และการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาซ้ำ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน, ยา Carbamazepine, ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, ผลข้างเคียงของยา, ปฏิบัติการพยาบาล, ผื่นพิษแพ้ยา, แพ้ยารักษาทางจิตเวช, ยารักษาทางจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000570

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ