เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างครบวงจร จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ทิวาพร ฟูเฟื่อง

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างครบวงจร จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 130

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และพัฒนาแนวทางการประสาน การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวชระหว่างเครือข่ายในโรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา 1. รูปแบบการทำงานระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2. Indication ในการ Admit ผู้ป่วยจิตเวช 3. แบบประเมินชีวจิตสังคมสำหรับญาติ/ผู้ดูผู้ป่วยจิตเวช 4. แผนการจำหน่ายผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน 5. แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน 6. การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลชุมชน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
read go married and want to cheat
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i cheated on my husband now what read i cheated on my
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, ทีมจิตเวช, จิตเวช, จิตเวชชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างครบวงจร, นนทบุรี, เครือข่าย, psychiatry, network

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000051

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต