เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ทัศนคติของผู้ป่วยและบุคลากรต่อกิจกรรมสันทนาการในหอผู้ป่วย

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของผู้ป่วยและบุคลากรต่อกิจกรรมสันทนาการในหอผู้ป่วย

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 53, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2544, หน้า 877-886

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และบุคลากร ที่มีต่อกิจกรรมสันทนาการในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจำนวน 507 ราย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเรื้อรังจำนวน 961 ราย พบว่าความเห็นในเรื่องที่ทางโรงพยาบาลจะจัดให้มีบริการสันทนาการให้แก่ผู้ป่วยเลือกตามสมัครใจ เพิ่มจากการรักษาทางร่างกาย ทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยร้อยละ 95.6-99.0 ทั้งกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มบุคลากรให้คะแนนประเมินประโยชน์ของงานอดิเรกอยู่ในเกณฑ์ดีเฉลี่ย 7.93+-2.09 และ 8.71+-1.42 ตามลำดับ โดยงานอดิเรกที่อยู่ในความสนใจอันดับต้นๆ ได้แก่ การอ่านหนังสือ การดูภาพยนตร์ วีดีโอ การปลูกต้นไม้ และการร้องเพลง ฟังเพลงในฝ่ายบุคลากรกับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย พบว่ากลุ่มพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลมีความเต็มใจร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 80 ในขณะที่กลุ่มแพทย์สนใจร่วมเพียงร้อยละ 51.4 เนื่องจากลักษณะการทำงานของแพทย์ที่แตกต่างไปจากพยาบาล ทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรให้ความเห็นว่าผู้ที่สมควรเป็นผู้ให้บริการด้านนี้คือนักนันทนาการบำบัด และสุดท้ายในส่วนของความเห็นเรื่องค่าบริการในการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองให้ความเห้นที่สอดคล้องกันว่าไม่ควรคิดค่าบริการ (ร้อยละ 45.2-51.4) จากผลการศึกษาช่วยชี้บ่งว่าผู้ป่วยและบุคลากรซึ่งเป็นผู้รับและให้บริการสาธารณสุขนั้นเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และยังเห็นถึงคุณประโยชน์ของงานนี้ด้วย จึงควรมีการพัฒนาและเผยแพร่งานบริการนี้ให้แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read website married and want to cheat
wife cheaters website open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ทัศนคติ, กิจกรรมสันทนาการ, การพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, หอผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้ป่วยเรื้อรัง, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 0000479

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ