เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 189-190. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

สืบเนื่องจากพิธีขับไล่ผีปอบ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2546 และทำพิธีในช่วงการประชุม APEC วันสุดท้าย ทีมจิตเวชฉุกเฉินจึงรับดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อลดภาวะวิกฤตชุมชน วัตถุประสงค์ 1. สำรวจปัญหา สาเหตุ และวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. ศึกษาผลการช่วยเหลือเพื่อลดภาวะวิกฤตในชุมชน ขอบเขตการวิจัย ทำการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ การเกิดข่าวลือเรื่องผีปอบ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า และแหล่งสนับสนุนในชุมชน วิธีดำเนินงาน 1. ได้รับแจ้งจากเครือข่าย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ได้ประสานงานจัดทีมลงพื้นที่ เพื่อสังเกตการณ์พิธีขับไล่ผีปอบและวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น 2. ประสานงาน สถานีอนามัยเพื่อทราบสาเหตุการตายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชน เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์และหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชน 4. วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับพื้นที่ 5. แบ่งทีมสุขภาพจิตออกเป็น 3 ทีม ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อลดภาวะวิกฤติชุมชน ทีมที่ 1 พบผู้นำชุมชนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ให้ช่วยเป็นแกนนำในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทีมที่ 2 ให้การช่วยเหลือทางจิตใจผู้ถูกกล่าวหา ทีมที่ 3 ให้การช่วยเหลือทางจิตใจแก่เด็กนักเรียนที่ถูกผีปอบ เข้าสิง 6. ประเมินผลการช่วเหลือ สรุปผลการดำเนินงาน 1. จากการสำรวจปัญหาพบว่าข่าวลือเกิดจาก น.ส.ก. (นามสมมติ) มีอาการหมดสติบนหลังคาขณะไปปรับเสาอากาศโทรทัศน์ โดยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับน้าก่อนมีอาการ ญาตินำส่งโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีอาการผิดปกติให้กลับบ้าน แต่ น.ส.ก. ยังไม่ดีขึ้น ญาติจึงนำพระมาทำพิธี ผู้ป่วยอาการดีขึ้น โดยก่อนรู้สึกตัวบอกว่ามีปอบชื่อนางไร มาเข้าสิง จึงเกิดข่าวลือและนำเรื่องราวไปผูกกับการตายของคนในหมู่บ้านใน 8 เดือน ที่ผ่านมาซึ่งมีคนตาย 20 คน จึงจัดพิธีไล่ผีปอบขึ้น พระที่ทำพิธีบอกว่าจับปอบได้ 39 ตัว ผลของข่าวลือนี้มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ 2 คน 2. การวิเคราะห์ปัญหา พบว่ามีผู้นำชุมชนทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องนี้ และมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำการทำพิธี นอกจากนี้ยังเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ผู้ใหญ่บ้านจึงนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่คนในชุมชน และหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเคยเห็นผู้ใหญ่บ้านตัดไม้ในป่า และกำลังมีคดีขึ้นศาลเรื่องยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับผู้ถูกกล่าวหานางไร มีบุคลิกภาพคล้ายทอม พกเครื่องลางของขลังมากมาย และสักลายตามตัว และคิดว่าตนเองเป็๋นร่างทรงของกุมารทอง จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปอบ 3. ผลการช่วยเหลือได้ลดวิกฤตชุมชนด้านข่าวลือ โดยให้ข้อมูลการตายที่แท้จริงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน โดยอาศัยผู้นำชุมชนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด อาจารย์ในโรงเรียน ประธานชมรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใน 8 เดือน ตาย 20 คน เป็นโรคทางกาย 16 คน ผูกคอตาย 1 คน ไม่ทราบสาเหตุ 3 คน ให้ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ถูกกล่าวหาโดยการให้การปรึกษา สำหรับ น.ส.ก. ได้ให้การปรึกษาพบว่ามีปัญหาครอบครัวยากจน มีหนี้สินและแม่ไม่ต้องการให้เรียนต่อ ได้ประสานงานกับอาจารย์ในโรงเรียนให้ทราบเรื่องนี้ และพิจารณาให้การช่วยเหลือ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ 1 สัปดาห์เหตุการณ์ทั่วไปสงบลง ข้อเสนอแนะ การลดวิกฤตชุมชนครั้งนี้ สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาศัยศักยภาพของแกนนำในชุมชนช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: พิธีไล่ผีปอบ, APEC, ผีปอบ, วิกฤตชุมชน, แกนนำชุมชน, ปัญหาสุขภาพจิต, ปัญหาทางจิตเวช, จิตเวช, ความเชื่อ, ปอบ, ผี, พิธีไล่ผี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราขนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000069

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต