เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมการทำงานของผู้ป่วยจิตเวชก่อนออกสู่ชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานการพยาบาล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมการทำงานของผู้ป่วยจิตเวชก่อนออกสู่ชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 123

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะทางสังคมและการดูแลตัวเองให้ผู้ป่วย 2. ให้ผู้ป่วยมีอาชีพ และรายได้ของตนเอง 3. เพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนออกสู่ชุมชน ผลที่ได้ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถฝึกอาชีพได้ตามแผนกการฝึก เช่น อาชีพค้าขาย ฝึกที่ร้านค้าเพื่อน อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยสามารถทักทายลูกค้า บอกราคา หยิบสินค้า คิดเงิน ทอนเงินให้ลูกค้าได้ ทำให้ผู้ป่วยมีทักษะทางสังคมมีรายได้จากการฝึกอาชีพโดยการแบ่งส่วนกำไรจากสินค้าที่ขายได้ทุกเดือน นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้เก็บเงินส่วนแบ่งกำไรของผู้ป่วยโดยการเปิดบัญชีไว้ให้ผู้ป่วยทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมตัวผู้ป่วยให้สามารถมีอาชีพและมีเงินของตนเองก่อนออกไปอยู่ในชุมชนได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาญาติ และโรงพยาบาล
unfaithful spouse unfaithful husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ฟื้นฟูสมรรถภาพ,ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ชุมชน, ทักษะทางสังคม, การเตรียมผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน, ฝึกอาชีพ, ปฎิบัติการพยาบาล, การพยาบาล, ส่งเสริมอาชีพ, อาชีพ, rehab, rehabilitation, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000044

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต