เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: Ideas and Attitude of Fortuneteller's on Mental Health Services.

 

ผู้วิจัย/Authors: Udom Petchsangharn

ชื่อเรื่อง/Title: Ideas and Attitude of Fortuneteller's on Mental Health Services.

แหล่งที่มา/Source: Journal of Mental Health of Thailand, Vol. 5, No 1, October - December 1997- January 1998, Page 15.

รายละเอียด / Details:

The objective of this study is to find out ideas and attitude of the 93 fortune-tellers, 33 males and 65 fermales who live in the North-Eastern provinces of Thailand. The study was done by the use of questionaired. The result are concluded as followed : Most of them have agreed that people, in the North-Eastern, have mental health problem especialy at this time of economic crisis. They are indirect need of mental health services. All fortunetellers in this study believe that they can alleviate, at least in part, the problem of the people. However, they are also aware of their short coming in their knowledge and skill about mental health practice and need the support from government sector. This will enable them to be more confident in giving their service to the benefit of a greater number of people.
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters wife affair read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
spy phone free download spyware mobile texting spyware
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: attitude, fortune-teller, mental health service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: Rajanukul Hospital, Department of Mental Health

Code: 0000425

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: ิOriginal Articles: Journal.