เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูต่องานสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูต่องานสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 15-26

รายละเอียด / Details:

เป็นการศึกษาความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 93 คน เป็นชาย 33 คน และหญิง 65 คน ต่องานสุขภาพจิต โดยใช้แบบสอบถาม ได้ข้อสรุปว่า หมอดูส่วนใหญ่เห็นว่า ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะวิกฤตต้องการความช่วยเหลือจากงานสุขภาพจิตอย่างมาก หมอดูทั้งหลายสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตทั่วไป หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล หมอดูจะมั่นในมากขึ้น สามารถบริการได้โดยกว้างขวาง
unfaithful spouse cheat husband
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how married men cheat open reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความคิดเห็น, หมอดู, สุขภาพจิต, หมอดูในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ความคิดเห็น, ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, mental health, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000424

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ