เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: The Mental Health Survey by the Time of Economic Crisis in Thailand

 

ผู้วิจัย/Authors: Bandith Sornpaisarn

ชื่อเรื่อง/Title: The Mental Health Survey by the Time of Economic Crisis in Thailand

แหล่งที่มา/Source: Journal of Mental Health of Thailand, Vol. 5, No 1, October - December 1997- January 1998, Page 1.

รายละเอียด / Details:

The purpose of this survey aimed at mental health status of two groups of the Thai people who have been affected by the economic crisis since July 1997 to the present. These two groups are the group of 410 general population and 610 the business men. The first group phone'book, whereas the second group were selected purposively from 58 finances in turmoil. Questionaires prepared by the Department of Mental Health, were used in both groups. The main findings are as follow: 1. General population group : 74.9 are facing with financial problem, 39.5% are having high-stress, and 4.6% have suisidal idea. 2. The bussiness group : 69.2% are facing with financial problem, 36.2% are having high-stress, and 2.1% suicidal idea. The high risk for servere stress are those with financial responsibility and the owner of property firms. In solving these problems, 85% of people choose to be more careful in their spending and 87.4% were looking for new job the 5 most common means chosen by these 2 groups are as followed; to accept the event as it is, to ventilate their grieves with trusted person, busy themselves with hobbies, making merit to the monks and by doing some physical ezercise. People who stay close such as family members, collage and spoused are their good sources to drain their stress. They were also using more service from monks and fortune-tellers than doctors and psychiatrists.
My wife cheated on me click all wives cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters website open
why men have affairs redirect redirect
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
married looking to cheat link how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: economic crisis, mental health status, Thai people, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: Department of Mental Health Ministry of public Health

Code: 0000423

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Original Articles: Journal.