เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้การ์ดฮอตไลน์และผลในการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ

 

ผู้วิจัย/Authors: ชนวน สัมปทาณรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การให้การ์ดฮอตไลน์และผลในการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 167. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การให้การ์ดฮอตไลน์ให้กำลังใจ และป้องกันการเกิด suicide ซ้ำเพื่อลดภาวะซ้ำซ้อนจากอันตราย วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าการให้ card จะช่วยป้องกันการเกิดซ้ำ ขอบเขตการวิจัย กลุ่ม suicide ทั้งหมด ระเบียบวิธีวิจัย 1. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง Case ที่มาทั้งหมด 2. การสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การ suicide ซ้ำ (จำนวน case) และการได้รับ card Hotline 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติจำนวน case ที่ทำซ้ำ 5. การเก้บรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ พยาบาล นักจิตวิทยา 6. การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 11 (Mesn,Standard Deviation) สรุปผลการวิจัย การ์ดฮอตไลน์สามารถปรับใช้ได้ทุกชุมชน และการที่สังคมมีปฏิกิริยาที่ดีจะช่วยลดปัญหาสังคมซ้ำซ้อนอื่นๆ ได้
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: การฆ่าตัวตาย, การ์ดฮอตไลน์, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, การป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ, สุขภาพ่จิต, ให้กำลังใจ, suicide, card

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Code: 00000052

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต