เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ปราณี ประไพวัชรพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 90

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครอบครัวได้รู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของครอบครัวได้ 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการอยู่ร่วมกับลูกวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง โรงเรียนและสถานีอนามัยทราบปัญหาร่วมกันและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน 4. เพื่อให้ข้อมูลกับชุมชนในการที่จะวางแผนพัฒนาสภาพทางสังคมในชุมชนต่อไป ผลที่ได้รับ 1. ได้ทราบข้อมูลและสภาพที่แท้จริงและแนวทางที่ครอบครัวได้ใช้ในการแก้ปัญหา 2. ครอบครัวกล้าเล่าปัญหาและได้แก้ปัญหาในบางปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที่ 3. ครอบครัวที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจและต้องการให้จัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทุกครอบครัว (100%) 4. ครูได้รับทราบข้อมูลและปัญหาของนักเรียนมากขึ้น 5. ชุมชนสนใจและตระหนักถึงสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้น
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ครอบครัว, วัยรุ่น, สายสัมพันธ์, สุขภาพจิต, สุขภาพจิตครอบครัว,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000018

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต