เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การถูกล่วงเกินทางเพศโดยครูชายของนักเรียนชาย: ปัญหา ผลติดตาม และการป้องกัน

 

ผู้วิจัย/Authors: พรรณพิมล หล่อตระกูล พ.บ.* มาโนช หล่อตระกูล พ.บ.**

ชื่อเรื่อง/Title: การถูกล่วงเกินทางเพศโดยครูชายของนักเรียนชาย: ปัญหา ผลติดตาม และการป้องกัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544; หน้าที่ 25-35

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อเด็กชายที่ถูกล่วงเกินทางเพศโดยครูชายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง รวมทั้งการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบสนองของครู ครอบครัว ตลอดจนชุมชน และสภาพปัญหาของโรงเรียนตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ วิธีการศึกษา สัมภาษณ์เด็กชายที่ถูกล่วงเกินทางเพศ ครูประจำชั้น ครูอื่นๆ ในโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ และชาวบ้านที่ยินดีให้ข้อมูล โดยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา ในเด็กชายที่ถูกล่วงเกินทางเพศจำนวน 20 คน มีเด็กถูกให้จับอวัยวะเพศจำนวน 6 คน, ถูกให้ช่วยสำเร็จความใคร่จำนวน 8 คน, ถูกร่วมเพศทางปากจำนวน 1 คน และถูกร่วมเพศทางทวารหนักจำนวน 5 คน จำนวนที่ถูกล่วงเกินมีตั้งแต่ 1 ถึง 8 ครั้ง พบเด็กเป็นโรค acute stress reaction จำนวน 2 คน ที่เหลือส่วนใหญ่มีอาการของ adjustment disorder with anxiety เด็กปรับตัวต่อปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการพบครูตัวต่อตัว เด็กจำนวนหนึ่งบอกพ่อแม่ แต่ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ แม้จะมีข่าวลือกันมานานถึงพฤติกรรมของครูผู้นี้ แต่ไม่มีผู้ใดสนใจอย่างจริงจัง เพราะครูผู้นี้มีความสนิทสนมกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาของผู้ที่รับผิดชอบจะเป็นในเชิงกลบเกลื่อนหรือปัดให้พ้นตัวมากกว่าจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยตรง สรุป นอกจากจะป้องกันปัญหาโดยให้เด็กระวังการถูกลวนลามทางเพศ และมีทักษะในการแก้ปัญหาแล้ว ผู้ปกครองหรือชาวบ้านยังควรมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้หรือมีส่วนในกิจกรรมของโรงเรียนด้วย และควรมีช่องทางหลายๆ ระดับให้เด็กหรือผู้ปกครองร้องเรียนได้เมื่อเกิดปัญหา โดยสามารถผ่านตรงข้อมูลไปสู่ผู้บริหารระดับสูงที่อยู่เหนืออิทธิพลท้องถิ่น วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2544; 46(1):25-35.
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: การลวนลามทางเพศ, รักร่วมเพศ, เด็ก, สุขภาพจิตเด็ก, จิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000* ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 10400**

Code: 0000169

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ