เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: Needs of Relatives of Critically ill Patients

 

ผู้วิจัย/Authors: Chinmetheepitak K

ชื่อเรื่อง/Title: Needs of Relatives of Critically ill Patients

แหล่งที่มา/Source: Bulletin of the Department of Medical Services, Vol. 21, No. 2, February 2539, Page 35-41.

รายละเอียด / Details:

The purpose of this descriptive research was to study the needs of relatives to clitically ill patients. The study was conducted in the medical and surgical intensive care unit of Chiangrai Hospital during June 1 to August 31, 1995. The ninely purposive samples consisted of parents spouses and children of the critically ill parents. The critical care family needs inventory developed by Molter was used to assess needs of relatives in 6 categories: decrease anxitory obtain information being with the patient, being helpful to the patient and being support and ventilate as well as personal needs. The reliability of the questionnaire was 0.90 Data was analyzed by using frequency percentage means and standard deviation. The result of the research revealed that the most important needs expressed by the relatives were: to decrease anxiety, to receive information to be helpful to the patients and being with the patients respectively. The least important needs were: the need for support and ventilate as well as porsonal needs. The majority of the relatives important needs were met by nurses in the critical care unit
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
cheats read infidelity in marriage
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: need, information, anxiety, personal needs, nursing care, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: Nursing Service Department, Chiangrai Hospital, Chiang Rai Province

Code: 0000000131

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: ิOriginal Articles: Journal.