เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กรณีศึกษาเรื่องการประเมินผู้กระทำผิดและผลกระทบต่อผู้สูญเสียเหตุการณ์นักเรียนยิงกันตาย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญศิริ จนศิริมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: กรณีศึกษาเรื่องการประเมินผู้กระทำผิดและผลกระทบต่อผู้สูญเสียเหตุการณ์นักเรียนยิงกันตาย วันที่ 6 มิถุนายน 2546 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 179. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหาสำคัญ นักเรียนชายวัย 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง มีปัญหากับเพื่อน โดยโดนเพื่อนนักเรียนระดับเดียวกันกระโดดถีบ แต่ไปถูกเพื่อน ต่อมาวันที่ 6 มิถุนายน 2546 ได้ใช้ อาวุธปืนยิงถูกคู่อริบาดเจ็บ และผู้ไม่เกี่ยวข้องเสียชีวิต 2 ราย การปฏิบัติงาน ทีมจิตเวช ประกอบด้วย จิตแพทย์ จิตแพทย์เด็ก พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา ได้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนปากพนัง วิธีการปฏิบัติงานดังนี้คือ 1. พบผู้กระทำและครอบครัว 2. ครอบครัวผู้เสียชีวิต 3. เด็กที่เห็นเหตุการณ์ 4. คณะครูของโรงเรียนปากพนัง 1) พบผู้กระทำผิดตัวเด็กและครอบครัว ได้ทำการประเมินผู้ประทำผิดและครอบครัว เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจ พบว่า ผู้กระทำผิดมีประวัติคลอดแล้วมีภาระแทรกซ้อน ต้วเหลืองซีด อาการรุนแรง จนต้องผ่าตัด และมีพัฒนาการด้านการพูด การเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติ วัยเด็กเป็นวัยที่ไม่อยู่นิ่ง เดินไม่หยุด ไม่สนใจการเรียน จากการประมินเบื้องต้น พบว่า เด็กมีปัญหา - ปัญหาพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ขาดทักษะในการแก้ปัญหาและการควบคุมอารมณ์ ซึ่งส่งผลการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาบางครั้ง (conduct disorders) - ปัญหาการเรียน (Learning disabilities) 2) ครอบครัวผู้เสียชีวิต พบว่ามีความเศร้าโศกเสียใจ จากการทำใจยอมรับการตายไม่ได้ มีความรู้สึกโกรธ และอยากแก้แค้น ทางทีมงานได้ให้ระบายความรู้สึก หาทางระบายความเครียดที่เหมาะสม ทำให้กำลังใจ และแนะนำการขอความช่วยเหลือ ทางใจกับหน่วยงานสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และบริการ Hot Lone ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 3) เด็กที่เห็นเหตุการณ์และสูญเสียเพื่อนร่วมชั้นกับเหตุการณ์ ได้ประเมินภาวะความเครียด โดยใช้หลักการพูดคุย พบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดออกมาถึงเหตุการณ์ได้มากนัก เมื่อใช้แบบประเมินความเครียด (thai stress test) ที่พัฒนาโดย รศ ดร.สุธีรา ภัทรายุตวรรต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยอ้างอิงจากหนังสือคู่มือการวัดทางจิตวิทยา แล้วพบว่า นักเรียนในห้องมากกว่าครึ่งยังมีความเครียดซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ (ประมาณ 68 %) โดยพบว่านักเรียนที่มาอาการวิตกกังวลในระดับปานกลางมาก 1 คน และมีนักเรียนที่รู้สึกโกรธแค้นกับผู้ประทำผิดอย่างรุนแรง 4) คณะครูของโรงเรียนปากพนัง ทางทีมงานได้พูดคุยและเสนอแนวทางการช่วยเหลือกับครูประจำชั้น โดย 1. ให้อาจารย์ประจำชั้นดูแลนักเรียนในชั้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เครียด และมีความรู้สึกโกรธรุนแรง โดยให้นักเรียนพูดคุยระบายความรู้สึกออกมา โดยอาจพิจารณาการทำกลุ่ม 2. ตั้งนัเรียนเพื่อให้คลายความรู้สึกไม่สบายใจและช่วยกันชี้แนวทางแก้ไข มีการตั้งนักเรียนที่เป็นแกนนำในการดูแลกัน (เพื่อนช่วยเพื่อน) หลังจากนั้นให้อาจารย์ประจำชั้นประเมินความเครียดในกลุ่มเสี่ยงอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน นอกจากนี้ทางทีมงานได้เสนอช่องทางติดต่อกับทีมงาน เขียนคำปรึกษา โดยผ่านศูนญ์วิกฤตสุขภาพจิต Hotline และทีมงานโดยตรง ร่วมเสนอแนวทางการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน นอกเหนือจากากรช่วยเลหือในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลมหาราช และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
married looking to cheat link how can people cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: นักเรียนยิงกันตาย, ก้าวร้าว, พฤติกรรมรุนแรง, ปัญหาทางจิตเวช, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, นักเรียน, โรงเรียนปากพนัง, conduct disorder, learning disability

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000091

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต