เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC: ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน.

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: พิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC: ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 67.

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากมีพิธีขับไล่ผีปอบ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงประชุม APEC ทีมจิตเวชฉุกเฉินจึงรีบดำเนินการช่วยเหลือเพื่อลดภาวะวิกฤตชุมชน วัตถุประสงค์ 1) สำรวจปัญหา สาเหตุ และวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2) ศึกษาผลการช่วยเหลือเพื่อลดภาวะวิกฤตในชุมชน วิธีการศึกษา 1) ได้รับแจ้งเรื่องจากเครือข่าย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ได้ประสานงานจัดทีมลงพื้นที่ เพื่อสังเหตุการณ์พิธีขับไล่ผีปอบและวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น 2) ประสานงานสถานีอนามัยเพื่อทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น 3) ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชน เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ 4) วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับพื้นที่ 5) แบ่งทีมสุขภาพจิตออกเป็น 3 ทีม ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่พื้นที่ เพื่อลดภาวะวิกฤติชุมชน โดยทีมที่ 1 พบผู้นำชุมชนช่วยเป็นแกนนำในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทีมที่ 2 ให้การช่วยเหลือทางจิตใจผู้ที่ถูกกล่าวหา ทีมที่ 3 ช่วยเหลือทางจิตใจแก่เด็กนักเรียนที่ถูกผีปอบเข้าสิง 6) ประเมินผลการช่วยเหลือ ผลการศึกษา 1) จากการสำรวจปัญหา พบว่าข่าวลือเกิดจาก น.ส.ก. มีอาการหมดสติบนหลังคาขณะไปปรับเสาอากาศโทรทัศน์ โดยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับน้าก่อนมีอาการ ญาตินำส่งโรงพยาบาล บอกไม่มีอาการผิดปกติให้กลับบ้านได้ แต่ น.ส.ก. ยังไม่ดีขึ้น ญาติจึงนำพระมาทำพิธี โดยก่อนรู้สึกตัวบอกว่ามีปอบชื่อนางไรมาเข้าสิง จึงเกิดข่าวลือและนำเรื่องราวไปผูกกับการตายของคนในหมู่บ้านใน 8 เดือน ที่ผ่านมาตาย 20 คน จึงจัดพิธีไล่ผีปอบขึ้น พระที่ทำพิธีบอกว่าจับปอบได้ 39 ตัว ผลของข่าวลือนี้มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ 2 คน 2) การวิเคราะห์ปัญหา พบว่ามีผู้นำชุมชนทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องนี้ และมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการทำพิธี นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงใกล้การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ผู้ใหญ่บ้านจึงทำพิธีเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ชุมชนและหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ เคยเห็นผู้ใหญ่บ้านตัดไม้ในป่าและกำลังมีคดีขึ้นศาล สำหรับผู้ถูกกล่าวหาคือ นางไรมีบุคลิกภาพคล้ายทอม พกเครื่องรางของขลังมากมายและสักลายตามตัว และคิดว่าตนเองเป็นร่างทรงของกุมารทอง จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปอบ 3) ผลการช่วยเหลือได้ลดวิกฤตชุมชนด้านข่าวลือ โดยให้ข้อมูลการตายที่แท้จริง โดยอาศัยผู้นำชุมชนที่ไม่เชื่อใรนเรื่องนี้ ได้แก่ เจ้าอาวาส อาจารย์ ประธานชมรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใน 8 เดือน ตาย 20 คน เป็นโรคทางกาย 16 คน ผูกคอตาย 1 คน ไม่ทราบสาเหตุ 3 คน ช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ถูกกล่าวหาโดยการให้การปรึกษา สำหรับ น.ส.ก. ได้ให้การปรึกษา พบว่ามีปัญหาครอบครัวยากจน มีหนี้สินและแม่ไม่ต้องการให้เรียนต่อ ประสานงานกับอาจารย์ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ประเมินผล พบว่าภาวะวิกฤตชุมชนลดลง
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to cheat on wife go why wife cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife

Keywords: พิธีไล่ผีปอบ, APEC, ผีปอบ, จิตเวชฉุกเฉิน, วิกฤตชุมชน, ประชุมวิชาการกระทรวง, สุขภาพจิต, วิกฤติ, ผี, เอเปค, การพยาบาลจิตเวช ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000054

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546