เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การผ่อนคลาย : แนวคิดและปฏิบัติ

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา นุตะโร

ชื่อเรื่อง/Title: การผ่อนคลาย : แนวคิดและปฏิบัติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 1-10

รายละเอียด / Details:

จะเห็นได้ว่าปัจุบันบทบาทของพยาบาลในด้านการบำบัดทางการพยาบาล (Nursing intervention) มีมากขึ้น และการบำบัดทางการพยาบาลที่พบว่าถูกนำไปใช้มากที่สุด คือ เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation technique) ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคการผ่อนคลายสามารถใช้ดูแลผู้ป่วยได้โดยลำพัง เป็นเทคนิคที่ไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยลดการสูยเสียค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น และช่วยเหลือผู้ป่วยให้เผชิญกับโรคหรือกลุ่มอาการบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา ที่สำคัญคือเทคนิคการผ่อนคลายสามารถบรรเทาอาการของโรค ทั้งอาการเฉียบพลันและโรคเรื้อรังได้หลายชนิด ดังที่ Mandle jacobs arcari domar กล่าวว่าเทคนิคการผ่อนคลายสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ ทั้งด้านร่างกาย Physiology เช่น ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ อาการปวด ปัญหาด้านจิตใจ Psychology เช่นความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และยังได้แนะนำให้นำเทคนิคการผ่อนคลายไปใช้กับการศึกษาในปัญหาอื่นๆ อีก เช่น ในปัญหาด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีความผาสุขและสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่สุด
website read here i dreamed my husband cheated on me
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, การบำบัดทางการพยาบาล, เทคนิคการผ่อนคลาย, ปัญหาด้านจิตใจ, ความสุขสบาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

Code: 460000199

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทความวิชาการพยาบาล