เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็นของผู้บริหารระดับกลาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและในฐานะลูกน้อง.

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนิยา ประภาการ

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็นของผู้บริหารระดับกลาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและในฐานะลูกน้อง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็นของผู้บริหารระดับกลาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและในฐานะลูกน้องตามแนวทฤษฎีตารางการจัดการ ของเบลคและมูทอน ผลการวิจัยพบว่า 1. การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารในฐานะหัวหน้า เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เป็นจริง และที่ควรจะเป็นไม่แตกต่างกัน 2. การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารในฐานะลูกน้อง เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เป็นจริง และที่ควรจะเป็นแตกต่างกัน 3. การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เป็นจริง ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและการตอบในฐานะลูกน้อง แตกต่างกัน 4. การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่ควรจะเป็น ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและการตอบในฐานะลูกน้อง ไม่แตกต่างกัน 5. การรับรู้พฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริง ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและการตอบในฐานะลูกน้อง ในประเด็นต่างๆ ของการบริหาร แตกต่างกัน 6. การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่ควรจะเป็น ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้าและการตอบในฐานะลูกน้อง ในประเด็นต่างๆ ของการบริหาร ไม่แตกต่างกัน
free abortion pill read when to get abortion
spy phone free download android spy apps free texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
cheaters women who love to cheat all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรมการบริหาร, พฤติกรรม, การรับรู้, จิตวิทยา, psychology, behavior, perception

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374390000046

ISSN/ISBN: 974-636-495-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย