เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน.

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวนพิศ สันติโรจน์ประไพ

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีการรับรู้บทบาททางเพศแตกต่างกัน , พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกัน ผลการวิจัย 1. วัยรุ่นที่มีบทบาทแอนโดรจีนี (Androgyny) จะเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าวัยรุ่นที่มีบทบาทความเป็นหญิงสูง (Feminine) และบทบาทไม่เด่นชัด ( Undifferentiated) อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นที่มีบทบาทความเป็นชายสูง (Masculine) อย่างมีนัยสำคัญ 2. วัยรุ่นที่มีบทบาทแบบไม่เด่นชัด จะเห็นคุณค่าในตนเองต่ำกว่าวัยรุ่ยที่มีบทบาทแอนโครจีนีและบทบาทความเป็นชายสูง อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นที่มีบทบาทความเป็นหญิงสูงอย่างมีนัยสำคัญ 3. วัยรุ่นชายที่มีบทบาทความเป็นชายสูง จะเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าวัยรุ่นชายที่มีบทบาทความเป็นหญิงสูงและบทบาทไม่เด่นชัด อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นชายที่มีบทบาทแอนโดรจีนีอย่างมีนัยสำคัญ 4. วัยรุ่นหญิงที่มีบทบาทความเป็นชายสูง จะเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าวัยรุ่นหญิงที่มีบทบาทไม่เด่นชัด อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นหญิงที่มีบทบาทแอนโดรจีนีและบทบาทความเป็นหญิงสูงอย่างมีนัยสำคัญ
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: adolescence, psychiatry, sex, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, วัยรุ่น, การเห็นคุณค่าในตนเอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000091

ISSN/ISBN: 974-581-584-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย