เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก

 

ผู้วิจัย/Authors: นำพิชญ์ ธรรมหิเวชน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก , พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง เพื่อศึกษาผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการรักษาด้วยการดึงถ่วงกระดูก ในแผนกออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กรกฎาคม 2539 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 30 ราย จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มเท่ากัน โดยให้ผู้ป่วย 15 รายแรกเป็นกลุ่มทดลอง และจับคู่กลุ่มควบคุมจากเพศ อายุ คะแนนความพึงพอใจในการหลับก่อนการศึกษา
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater women affair open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat open married men having affairs
most women cheat women affair married men cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: psychiatry, relaxation, stress, เครียด, , ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373390000016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย