เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านศึกษาเฉพาะกรณีอำเภออาจสามารถ

 

ผู้วิจัย/Authors: กระจ่าง แว่นใหญ่, วรรณวิมล ศรีประสิทธิ์, อินทิรา เจนสระคู, วชิระ สุขบาล, ไทยรัฐ ทองไพบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านศึกษาเฉพาะกรณีอำเภออาจสามารถ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การติดตามประเมิลผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาที่มุ่งศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วย โดยการจำแนกผู้ป่วยตามอาการและการใช้คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านสำหรับญาติและผู้นำชุมชน เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 3 และคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ป่วย จำนวน 23 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2538 จากผลการศึกษา ผูป่วย 1. ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 82.1 2. ในระหว่างทำการศึกษาผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติทุกคนและผู้ป่วยทุกคนไม่ได้กลับไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยโรคจิตเวชอีก ญาติ 1. ให้ความเคารพนับถือและรักใคร่ผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 69.55 2. ความพอใจที่จะบอกเพื่อนบ้านว่ามีญาติเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชร้อยละ 65.20 3. ความเห็นใจในการเจ็บป่วยร้อยละ 78.25 4. ความพอใจที่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยร้อยละ 65.21 ชุมชน ชุมชนมีความเห็นใจในการเจ็บป่วยและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะอยู่ร่วมในชุมชนและยังถือว่าผู้ป่วยเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจ สถานบริการสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำโดยใช้แนวทางตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติ ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีส่วนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
husbands who cheat website why wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
spy phone free download android spy apps free texting spyware
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
why do husband cheat site when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat

Keywords: รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชชุมชน, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, ครอบครัว, การพยาบาลจิตเวช, home care, psychiatric nursing, community, schizophrenia

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข

Code: 332380000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย