เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์ 1 ปี 4 เดือน ศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านบางเบิด (หมู่ 5) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้วิจัย/Authors: เฉลา หนูตุ่นศรี, พนม หมอยา, ดิเรกฤทธิ์ พงค์พิศาล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์ 1 ปี 4 เดือน ศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านบางเบิด (หมู่ 5) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การศึกษาสุขภาพจิตของประชาชนหลังภัยไต้ฝุ่นเกย์ 1 ปี 4 เดือน ศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านบางเบิด (หมู่ 5) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการสำรวจประชากร จำนวน 127 คน ประเมินผลความเครียดด้วยแบบสำรวจความเครียด HOS (Health Opinion Survey) พบว่ากลุ่มประชากรมีความเครียดเนื่องจากวาตภัย โดยมีความเครียดสูงในระดับเสี่ยง (High risk) จำนวน 3 คน (2.36%) ความเครียดสูงในระดับปกติ (High normal) จำนวน 19 คน (14.96%) สำหรับผู้ที่มีความเครียดสูงในระดับเสี่ยงเป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน ประกอบอาชีพประมงและได้สูญเสียบ้านพักอาศัย เรือประมง ซึ่งใช้เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
spy phone free download android spy apps free texting spyware
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people

Keywords: สุขภาพจิต, community, HOS, psychiatry, stress, , ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, , ชุมชน, ภัยธรรมชาติ, วาตภัย, อุบัติภัย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลักกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 331340000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย