เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ชื่อเรื่อง/Title: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พ.ศ.2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายเรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นที่พยาบาลวิชาชีพมีในการให้การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ และอธิบายสถานการณ์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากข้อมูลการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 41 คน สนทนากลุ่มผู้ป่วย 37 คน ผู้บริหารการพยาบาล 38 คน อาจารย์พยาบาล 62 คน พยาบาลวิชาชีพ 201 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจากจาก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีก 17 คน และศึกษาหลักสูตรการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า 1. สมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนจำเป็นต้องมีคือ การตระหนักตนเอง การสื่อสารเพื่อการบำบัดรักษา การให้คำปรึกษา การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือ การดำเนินสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดรักษา การดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัด และการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยซึมเศร้า โกรธ ท้อแท้ ไม่ยอมรับ และมีความกดดันทางเพศ 2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายกาย และโรงพยาบาลจิตเวชไม่ได้แสดงสมรรถนะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ต่างกันอย่างชัดเจน มีที่ต่างกันบ้างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัดอย่างสม่ำเสมอ แต่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายกายบางแห่งเท่านั้นที่ทำ และทำไม่สม่ำเสมอ
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website read here i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
how to catch a cheat open married men having affairs
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: nurse, psychiatric nursing, การพยาบาลจิตเวช, สมรรถนะพยาบาล, ความสามารถ, กิจกรรมพยาบาล, บริหาร, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 314380000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย