เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: พินลดา มุลาลี, อรุณ จันทุมา, เกษม ภูธรรมะ, นเรศร์ มุลาลี

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใหลตายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2522 พบจำนวน 8 ราย พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร พบว่าทั้ง 8 ราย บริโภคอาหารประเภทโปรตีน อันได้แก่ เนื้อนมไข่ และถั่วไม่เพียงพอ การบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต พบว่าทั้ง 8 ราย บริโภคข้าวจากโรงสี 6 ใน 8 ราย บริโภค ข้าวเหนียวเป็นหลัก 1 ใน 8 ราย บริโภคเฉพาะข้าวเหนียวและอีก 1 ใน 8 รายบริโภคข้าวเหนียวกับข้าวจ้าวพอๆ กัน การบริโภคปลาร้าดิบพบทั้ง 8 ราย พฤติกรรมในการทำงาน พบว่า ผู้ตายทั้ง 8 ราย ประกอบอาชีพรอง โดย 7 ใน 8 รายหรือร้อยละ 87.5 ยังคงประกอบอาชีพทำนา และอีก 1 ราย ประกอบ อาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า พบผู้ตาย 4 ใน 8 ราย ดื่มเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง ไม่พบว่าผู้ตายทั้ง 8 ราย ใช้ยาแก้ง่วงหรือยาขยัน พบ 3 ใน 8 ราย หรือร้อยละ 37.5 ใช้ยาทัมใจหรือยาแก้ปวดเป็นประจำ และ 2 รายใน 8 รายหรือร้อยละ 25 ใช้ยาต้มสมุนไพร
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat

Keywords: พฤติกรรม, psychiatry, suds, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ใหลตาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 300360000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย