เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: หย่อนใจคลายเครียด , วิธีบำบัดอาการที่ได้ผลของหญิงไทยวัยทอง

 

ผู้วิจัย/Authors: นงพิมล นิมิตรอานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: หย่อนใจคลายเครียด , วิธีบำบัดอาการที่ได้ผลของหญิงไทยวัยทอง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ภาวะหมดประจำเดือนในสังคมไทยมีการให้ความหมายและคุณค่าที่ต่างจากประเทศในวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องนี้ในหญิงไทยมากขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาทางสุขภาพของประชากรกลุ่มนี้ที่ชัดเจนขึ้น ผลคือทำให้ได้แนวทางการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทไทย บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อค้นพบบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพจิตของหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนในหน่วยหนึ่ง สังกัดกระทรวงมหาดไทย การวิจัยครั้งนี้ต้องการอธิบายความหมายของการหมดประจำเดือนและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการบำบัดอาการเหล่านี้ในมุมมองของผู้หญิงเอง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ exploratory-descriptive design และ Case studies ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธี Participant observation และ Indepth interviews ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่ทำงานอยู่ในเขต กทม. เป็นเวลา 6 เดือน ผลการวิจัย - อาการที่พบมากคือ หงุดหงิด (mood swing) ส่วนอาการอื่น ๆ ได้แก่ ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ ใจหวิว-ใจสั่น จะยิ่งทำให้ผู้ หญิง รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น เหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของหญิงวัยกลางคนทำให้มีอาการมากขึ้น ผู้หญิงที่มีอาการรุนแรงจะทำให้การรับรู้สภาวะสุขภาพเลวลง และความผาสุกในชีวิต (well-being) ลดลง - ผู้หญิงเชื่อว่าภาวะหมดประจำเดือนทำให้หมดโอกาสขับเลือดเสียออกจากร่างกายมีความเชื่อว่าเกิดการเสียสมดุลของธาตุเลือดและธาตุลม จึงทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์แปรปรวนจนเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป เรียกว่า เลือดจะไป ลมจะมา การนับถือพุทธศาสนาทำให้ผู้หญิงยอมรับสภาพความเสื่อมของสุขภาพว่าเป็น วัฏจักร และเป็นการเสื่อมของสังขารตามวัย - ผู้หญิงมีวิธีการคิดและช่วยเหลือเพื่อบำบัดอาการ มีการลองผิด-ลองถูก เพื่อให้ได้วิธีที่ได้ผล ประหยัดและปลอดภัย วิธีที่นิยมการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติที่ใช้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน การปฏิบัติธรรม การเตรียมใจและข่มใจ การปรึกษามารดา ญาติผู้ใหญ่และกลุ่มเพื่อนหญิง การทำงานอดิเรก ตลอดจนการดูแลสุขภาพและภาพลักษณ์ของตนเพิ่มขึ้นล้วนเป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้บ่อยและได้ผลดีในการลดอาการและทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ข้อเสนอแนะ ผู้ให้บริการสุขภาพแก่หญิงวัยทองควรเห็นความสำคัญของการให้สุขศึกษาการให้คำปรึกษาในทุกพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มนี้ การส่งเสริมระบบเกื้อหนุนของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนหญิงให้มีความเข้มแข็งจะเป็นปัจจัยหลักของการส่งเสริมสุขภาพจิตของหญิงไทยวัยทอง
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
cheaters faithwalker.org all women cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem, menopause

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

Code: 201430006298

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต