เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการในระบบคุณภาพ ISO 9002 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง, วัชนี หัตถพนม, ประภาสิน มงคลศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการในระบบคุณภาพ ISO 9002 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ทีมเสริมคุณภาพบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการที่จัดขึ้นให้สอดคล้องระบบคุณภาพ ISO 9002 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและผลการแก้ไขผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีการดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันการนำไปใช้ หรือได้มีการแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที และเป็นแนวทางในการดำเนินงานปฏิบัติตามแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อกำจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้อง ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ดี ต้องสัมพันธ์กับหมวดของปัญหา และเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าที่ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบในการจัดการปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ วิจารณ์และสรุปทีมเสริมคุณภาพบริการ เป็นรูปแบบให้บริการเป็นทีมโดยสหวิชาชีพร่วมกันดำเนินการและสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อแก้ไขปัญหาบริการที่เกิดขึ้นในระบบบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการและคาดหวังว่าจากการจัดบริการที่เป็นระบบ จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนที่ร้ายแรงหรือผลเสียต่อโรงพยาบาลและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women looking to cheat site when a husband cheats
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: คุณภาพบริการ, มาตรฐานบริการจิตเวช, บริการสุขภาพจิต, ISO9002

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006283

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต