เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการเล่นและเครือข่ายการสื่อสารของผู้เล่นหวยใต้ดิน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวนวล คณานุกูล

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการเล่นและเครือข่ายการสื่อสารของผู้เล่นหวยใต้ดิน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การเล่นหวยเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นและแพร่หลายในหม่หูคนไทยจำนวนมากเครือข่ายหวยใต้ดินจึงเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากหวยใต้ดินเป็นธุรกิจนอกกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับนักเล่นหวยและการสื่อสารภายในนเครือข่ายจึงไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล ตีความข้อมูล และการซื้อหวยของผู้เล่นหวยใต้ดิน รวมทั้งศึกษาเครือข่ายการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นหวยกับบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบในการวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับสาร ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในบุคคล และแนวคิดเรื่องเครือข่ายการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักเล่นหวยมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและการเล่นหวยแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละคน การหาข้อมูลของนักเล่นหวยจะใช้การสื่อสาร 4 ระดับ คือ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารเป็นกลุ่ม และการสื่อสารมวลชน โดยสิ่งที่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล่นของนักเล่นหวยด้วยกันเองและสื่อมวลชน การศึกษาเครือข่ายการสื่อสารของผู้เล่นหวยใต้ดินพบว่า ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายประกอบด้วย นักเล่นหวย คนเขียนหวย คนเดินโพย และเจ้ามือ โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันแบบปิดบัง ซ่อนเร้น ส่งผลให้วิธีที่ใช้ในการติดต่อระหว่างสมาชิกเป็นวิธีสื่อสารที่รู้กันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น คนส่วนมากนิยมเล่นหวยเพราะให้เงินรางวัลที่สูงและสร้างความรู้สึกตื่นเต้นหรือ “ลุ้น” แก่ผู้เล่นธุรกิจหวยใต้ดินจึงสร้างรายได้แก่ผู้ดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หวยใต้ดินยังดำเนินไปอย่างมั่นคง โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วน ส่งผลให้หวยใต้ดินเจริญรุ่งเรืองแม้จะเป็นธุรกิจนอกกฎหมายก็ตาม
husbands who cheat website why wifes cheat
link how many guys cheat why women cheat on husbands
cheaters click here read
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมการเล่นการพนัน, หวยใต้ดิน, พฤติกรรม, จิตวิทยา, psychology, behavior, gambling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 201430006237a

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต