เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณธรรมที่กำลังมองหา.

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไล ตั้งจิตสมคิด

ชื่อเรื่อง/Title: คุณธรรมที่กำลังมองหา.

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันจะไม่เน้นแต่เฉพาะ I.Q. เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญของ E.Q. ซึ่งเป็นความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มพูนได้จากการเลี้ยงดู นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง M.Q. คือ คุณธรรมที่ซ้อนเร้นอยู่ในตัว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบเรื่องของ I.Q. E.Q. และ M.Q. 2. เพื่อวิธีการที่จะสร้างให้เกิด E.Q. และ M.Q. สรุป I.Q. M.Q. และ E.Q. มีความสำคัญด้วยกันทุกเรื่อง และมีคุณธรรม ซึ่งตรงกับการปฏิรูปการศึกษาขณะนี้จะให้นักเรียนมีคุณธรรม ดังนั้นควรทราบในทุกเรื่อง ไม่ใช่เน้นเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat click how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: คุณธรรม. ความฉลาดทางอารมณ์. อารมณ์, ความฉลาด, อารมณ์, E.Q., EQ, MQ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สถาบันราชภัฏธนบุรี

Code: 201430006234

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต