เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานการพยาบาล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน 2. ให้การดูแลเฉพาะเรื่องตามความต้องการของผู้ป่วยหรือครอบครัวในสภาพแวดล้อมและสังคมของเขา 3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีความรู้ในการดูแลตนเอง และจัดการกับอาการทางจิตที่อาจกลับเป็นซ้ำ 4. ป้องกันการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล 5. ลดจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาล วิธีการดำเนินการ 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมปรึกษา อภิปรายร่วมกัน 3. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้อง 4. เขียนโครงการ 5. เสนอโครงการ 6. วางแผนกำหนดรูปแบบปฏิบัติงาน 7. ปฏิบัติงานตามแผน 8. ประเมินผล 9. รวบรวมจัดพิมพ์รูปเล่ม 10. ตีพิมพ์เผยแพร่ หมายเหตุ รายละเอียดของการดำเนินงานจะนำเสนอในที่ประชุม ผลที่ได้ จะนำเสนอในที่ประชุม สรุปและข้อเสนอแนะ จะนำเสนอในที่ประชุม
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites

Keywords: โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, ครอบครัว, ชุมชน, readmit, readmission, family, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005222

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต