เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทำงานตามหลักสูตร “รักเหนือรัก”

 

ผู้วิจัย/Authors: สีใบตอง (อัปสร) บุญประดับ

ชื่อเรื่อง/Title: การทำงานตามหลักสูตร “รักเหนือรัก”

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ เพื่อพัฒนาคน (สร้างคน) ให้มีศีล 5 ที่ชัดเจน คือมีความรักเหนือรัก (รักของผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน) ให้กับบุคคลทั่วไป เนื่องจากบุคคลที่มีศีล 5 และมีความรักเหนือรัก จะเป็นบุคคลที่ 1. ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. รวย ในระบบบุญนิยม และสามารถช่วยผู้อื่นได้ 3. ครอบครัวมีความสุข 4. ตนเองและผู้ใกล้ชิดมีความสุข 5. มีปัญญาแก้ปัญหาได้ สามารถเป็นบุคคลที่คิดเป็น ทำเป็น พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ วิธีการ 1. จัดการอบรมและสัมมนา โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรใหม่ทุกครั้ง 2. จัดกิจกรรมหลังการอบรมสัมมนา ให้เกิดผลตามหลักสูตร 3. ผู้ที่ผ่านการอบรมและสัมมนา ที่ได้รับผลของศีล 5 และความรักเหนือรัก จะเป็นสมาชิกของครอบครัวรักเหนือรัก เพื่อเป็นวิทยากร 4. เมื่อสมาชิกบ้านรักเกื้อรักปฏิบัติงานและมีปัญหา คณะกรรมการบ้านเกื้อรักจะช่วยแก้ปัญหา ผลที่ได้ สามารถแก้ปัญหาตนเองและครอบครัวได้ สรุปและข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ผู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาจะต้องรู้จักตนเองว่าเป็นบุคคลชนิดเต็มรักหรือขาดรัก ถ้าเป็นบุคคลชนิดขาดรักจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลชนิดเต็มรักก่อน จึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาบุคคล ครอบครัวอื่นได้ เพราะผู้ที่มีปัญหาทุกปัญหานั้น จะเป็นบุคคลที่ขาดรัก ซึ่งมีประมาณ 70-80 % ของประเทศ
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters wife affair read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
why men have affairs go redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat femchoice.org why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men

Keywords: รักเหนือรัก, ครอบครัว, จิตวิทยา, สุขภาพจิตครอบครัว, mental health, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: บ้านเกื้อรัก (LOVE LINE FAMILY CENTER (LIFE)

Code: 201420005220B

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต