เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 : การศึกษาเบื้องต้น

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาล ศิลปกิจ, รุจา เล้าสกุล, สมชาย จักรพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 : การศึกษาเบื้องต้น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยและสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬา วิธีการศึกษา นักกีฬาจำนวน 72 คน จากกีฬา แฮนด์บอล ฟุตบอลหญิง โบว์ลิ่ง วินเซิฟ เรือพายและยกน้ำหนัก ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกของนักกีฬา และการฝึกฝนด้านจิตวิทยารวมทั้งหมด 52 ข้อ ผลที่ได้ ปัจจัยด้านสุขภาพจิตพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักกีฬานอนไม่หลับ บางส่วนตั้งเป้าหมายของการแข่งขันเป็นการหาประสบการณ์ ส่วนปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ฝึกสอนมีปัญหาบางประการ ร้อยละ 20 ของนักกีฬามีปัญหาเรื่องแรงจูงใจ รู้สึกเครียดและเสียใจถ้าพลาด ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมทีม สำหรับการฝึกฝนด้านจิตวิทยาการกีฬา มากกว่าครึ่งของนักกีฬาฝึกปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจบ่อย ๆ และเกือบครึ่งของนักกีฬาฝึกคลายเครียดบ้าง เครื่องมือในการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาจำนวน 41 ข้อ โดยที่ Cronbach alpha มากกว่า 0.7 ในสามส่วนย่อย
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link husband cheated why women cheat on husbands
cheaters click here read
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: นักกีฬา เอเซี่ยนเกมส สุขภาพจิต สมรรถนะ นักกีฬาไทย mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005192

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต