เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทดสอบทางจิตวิทยาบนอินเตอร์เน็ต

 

ผู้วิจัย/Authors: ทิพากร ปัญโญใหญ่, คมชาย สุขยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: การทดสอบทางจิตวิทยาบนอินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ รวบรวมแบบทดสอบทางจิตวิทยาประเภท Screening test ให้เป็นฐานข้อมูลแบบทดสอบให้ประชาชน ได้ใช้บริการ และแปลผลได้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต วิธีการ ในปีงบประมาณ 2542 กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ได้ทำการรวบรวมแบบทดสอบทางจิตวิทยาประเภท Screening test รวมทั้งสิ้น 17 แบบทดสอบ แบ่งออกเป็นกลุ่มคือ กลุ่มแบบทดสอบมาตรฐานที่มีงานวิจัยรองรับ และกลุ่มเบ็ดเตล็ดที่เป็น popular และได้นำไปจัดเก็บบน database server ของโรงพยาบาลให้ผู้สนใจสามารถ log on ทางอินเตอร์เน็ต เข้ามาได้ตามที่อยู่ดังนี้คือ http : // www. jvkk.go.th ผลที่ได้ คาดว่าจะได้ผลให้มีการสร้างช่องทางในการนำเสนอแบบทดสอบทางจิตวิทยาให้ประชาชนได้ประเมินผลสุขภาพจิตตนเองได้ สรุปและข้อเสนอแนะ ฐานข้อมูลแบบทดสอบทางจิตวิทยานี้ ได้เปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาทดสอบสุขภาพจิตได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2542 แล้ว
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
women looking to cheat site when a husband cheats
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: การทดสอบทางจิตวิทยา, จิตวิทยา, screening test, psychological test, psychotest, psychology, internet, www

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005184

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต