เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมข่มขู่ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :กรณีศึกษาทางสังคมจิตวิทยา

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทิรา พัวสกุล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมข่มขู่ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :กรณีศึกษาทางสังคมจิตวิทยา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสอบสวน ทางสังคมจิตวิทยาหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหามิให้ลุกลาม รวมทั้งให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่โรงเรียนนี้ วิธีการศึกษา โดยการตรวจสภาพจิต ตรวจทางจิตวิทยา และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผลที่ได้ กรณีสื่อมวลชนรายงานเรื่องเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง รีดไถเงินเพื่อน หากขัดขืนจะถูกสักด้วยเข็มเย็บผ้าเป็นรูปอักษร Z ที่ข้อเท้าและผู้ปกครองร้องเรียนขอให้โรงเรียนแก้ปัญหา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2542คณะผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา พบว่าเด็กนักเรียนชั้น ป.4/1 เกือบทุกคนถูกรีดไถเงิน และถูกสักข้อเท้าเป็นรูปอักษร ตัว Z จากเด็กในชั้น 27 คน ในจำนวนนี้มีเด็ก 2 คน ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม และเป็นหัวหน้าชั้นทั้งคู่ โดยมีบทบาทเป็นตัวแทนครูประจำชั้นเก็บเงินค่ากิจกรรม วิธีเรียนรู้และเก็บเงินให้ตนเองใช้ ผลการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า เด็กต้นเหตุมี IQ ในเกณฑ์ Low average มีสภาพครอบครัวที่แตกแยก เคยได้รับการใช้ความรุนแรงจากบิดา การเลี้ยงดูที่เข้มงวดจากยาย เด็กที่ถูกข่มขู่ มาจากสภาพครอบครัวที่ค่อนข้างมีปัญหา ไม่สามารถปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้ โรงเรียนมีความขัดแย้งกับครู ความสัมพันธ์ ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองห่างเหินกัน และเมื่อเกิดปัญหาไม่รีบแก้ไขในทันที อีก 5 เดือนต่อมาคณะผู้ศึกษาได้ติดตามเยี่ยม พบว่า ปัญหาที่โรงเรียนได้รับการแก้ไข และเด็กกลับเข้าเรียนตามปกติ ชุมชนกับโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน สรุปและข้อเสนอแนะ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันดำเนินงานหลายหน่วยงานและเกิดจากการพัฒนางานสุขภาพจิตโรงเรียนต่อไปในอนาคต
website women that cheat with married men wife cheaters
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs go redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมข่มขู่, เด็ก, พฤติกรรม, จิตวิทยา, สังคมจิตวัทยา, psychology, social, child, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005181A

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต