เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกรณีแก๊สพิษ

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกรณีแก๊สพิษ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

ความเป็นมา การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับอุบัติภัย กรณีแก๊สพิษระเบิดเนื่องจากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต 2 คน ประชาชนที่ได้ รับแก๊สพิษต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 25 คน จากการตรวจสอบแก๊สพิษ พบว่าเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) หน่วยงานของรัฐเข้าให้ความช่วยเหลือโดยการปิดปากบ่อ และทีมจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้เข้าไปบริการทางสุขภาพจิตพบว่า ประชาชนในหมู่บ้านประมาณ 20 หลังคาเรือน ไม่กล้าเข้าไปอาศัยในที่ดังกล่าว แม้จะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐว่าปลอดภัยแล้วก็ตาม ทุกคนไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนและวัดใกล้เคียง ผลที่ได้ ผลจากการสำรวจสุขภาพจิตของประชาชนในบริเวณที่เกิดเหตุ จำนวน 29 คน โดย ใช้แบบสอบถาม GHQ-12 พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างรุนแรง ซึ่งทีมจิตเวชได้บริการให้คำปรึกษา และฝึกวิธีผ่อนคลายความเครียดและเมื่อติดตามภาวะสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุการณ์ 2 เดือน พบว่า ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอยู่ในระดับปกติ ยกเว้นครอบครัวที่สูญเสียเด็ก ยังคงมีภาวะโศกเศร้า สูญเสีย (Normal grief) มีประเด็นที่น่าสนใจคือ พบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ 10 วัน ประชาชนในหมู่บ้านได้จัดพิธีสวดภาณยักษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าสามารถปัดรังควานไล่สิ่งที่ชั่วร้ายออกไปได้ หลังจากพิธีดังกล่าวพบว่าประชาชนย้ายกลับมาสู่ที่พำนักเดิม สรุปและข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนที่ดีขึ้นอาจเนื่องมาจากได้มีเวลาในการปรับตัวที่ดีขึ้นหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประคับประคองด้านจิตใจ รวมถึงการยืนยันความปลอดภัยและประเด็นที่สำคัญคือการสวดภาณยักษ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้ความเชื่อ ประสบการณ์และทรัพยากรในท้องถิ่น ปรากฏเป็นพิธีกรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งการสวดภาณยักษ์อาจเป็นกลวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือทางจิตใจของประชาชน ซึ่งจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตให้เกิดประโยชน์ต่อไป
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ีแก๊สพิษ, อุบัติภัย, ประชาชน, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005173

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต