เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรุนแรงในครอบครัวจากการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร รัตนวิทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความรุนแรงในครอบครัวจากการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ เพื่อศึกษาปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากการโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัว จากระเบียนการปรึกษาทางโทรศัพท์ ดังกล่าว เปรียบเทียบ 2 ปีก่อน และหลัง ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ( 2กค.40) และศึกษาผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบันที่สายด่วนสุขภาพจิตมีส่วนร่วมหาทางออกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแรงในสังคม ผลที่ได้ พบว่ามีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต ใน 2 ปีก่อนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจมีจำนวนน้อยกว่า 2 ปีหลังและผลกระทบต่อสังคมในปัจจบันที่สายด่วนสุขภาพจิตมีส่วนร่วมกับผู้โทรศัพท์ปรึกษาช่วยกันหาทางออกจากเหตุพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว เช่น การทำร้าย ทุบตี ทารุณ ทะเลาะ ด่าว่า รุนแรง จะฆ่าตัวตายหรือผู้ป่วยจิตเวช ดุ และทำร้ายอาละวาดรุนแรงที่ได้รับการปรึกษาหาทางออกนั้นพบว่า การให้บริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตทำให้ความโกรธ ความรุนแรง อารมณ์ก้าวร้าวลดลง มีสติมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิด และพฤติกรรมของผู้โทรมาปรึกษา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัวผู้เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคม สรุปและข้อเสนอแนะ ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวจากการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวนมากขึ้นช่วงระยะ 2 ปี หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิตหลาย ๆ ทางทั้งที่เป็นแบบให้ข้อมูลทางวิชาการให้ความรู้โดยตรง แหล่งบริการปรึกษาที่สามารถบริการโต้ตอบได้ทันที มีคุณภาพและบริการทั่วถึงน่าจะเป็นทางออกที่ดียิ่ง สำหรับประชาชนที่กำลังมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย
husbands who cheat click why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: ความรุนแรงในครอบครัว การปรึกษาทางโทรศัพท์ การปรึกษา ความรุนแรง สายด่วนสุขภาพจิต ปัญหาความรุนแรง, จิตวิทยา, violence, family, telephone counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005170

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต