เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทารุณทางเพศในเด็ก : รายงานผู้ป่วย 16 ราย

 

ผู้วิจัย/Authors: อินทรา พัวสกุล, เบญจพร ปัญญายง, รสสุคนธ์ สุปัญญา

ชื่อเรื่อง/Title: การทารุณทางเพศในเด็ก : รายงานผู้ป่วย 16 ราย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การทารุณทางเพศในเด็กพบค่อนข้างบ่อยและมีผลกระทบทางด้านจิตใจต่อเด็กค่อนข้างมาก การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานผู้ป่วยโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของการทารุณทางเพศ และเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจต่อเด็ก ผลที่ได้ ผลการศึกษาพบว่าเด็กผู้หญิงทั้งหมด 16 ราย อายุ 9-17 ปี อายุเฉลี่ย 12 ปี 6 เดือน ส่วนมากมาจากครอบครัวขนาดเล็ก มีฐานะยากจน ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ขาดการดูแลเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด ประมาณ 1 ใน 4 มีการทำร้ายคู่สมรส เด็กประมาณครึ่งหนึ่งถูกทารุณทางเพศ โดยบุคคลในครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 43.7 เป็นคนรู้จัก ร้อยละ 12.5 เป็นพระ รู้แบบการทารุณส่วนมากเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ประมาณครึ่งหนึ่งมีการใช้กำลังร่วมด้วย ผลกระทบทางจิตใจระยะแรก คือ โกรธ กลัว วิตกกังวล มีความคิดอยากตาย และไม่อยากไปโรงเรียนผลกระทบระยะยาว คือ โกรธ กลัว ซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย หนีออกจากบ้าน และมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผลการทารุณทางเพศในเด็กมีผลต่อการเกิดอาการทางจิตเวช ดังนั้นควรมีการประเมินอาการเหล่านี้ในเด็กอย่างเป็นระบบทุกรายและควรวางแผนให้การช่วยเหลือเด็กในแต่ละราย
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การทารุณทางเพศในเด็ก, เด็ก, ทารุณ, เพศ, จิตวิทยา, psychology, child, child abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201420005163

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต