เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างคู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

 

ผู้วิจัย/Authors: สาวนะ พบสุข

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างคู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างคู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสพยาบ้าในเยาชนกลุ่มเสี่ยงได้ วิธีการ สร้างคู่มือศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิต ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายแล้วสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมตามโครงสร้างและขั้นตอนของการสอนทักษะชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการสอนความรู้เจตคติ และทักษะ ผลที่ได้ คู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสพยาบ้าในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 10 แผน แบ่งเป็น - แผนการสอนความรู้ 1 แผน - แผนการสอนเจตคติ 5 แผน - แผนการสอนทักษะ 4 แผน สรุปและข้อเสนอแนะ คู่มือกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสพติดอื่น ๆ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยอาจเลือกใช้เฉพาะแผนที่เหมาะสมเมื่อมีการสำรวจทักษะชีวิตในกลุ่มเป้าหมายแล้ว
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs go reasons why husbands cheat
cheaters link all women cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: คู่มือกลุ่มบำบัด, ทักษะชีวิต สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสพยาบ้า, ยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, เจตคติ, drug abuse, addict, adolescence, behavior, amphetamine,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004097

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต