เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 4 รายที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้

 

ผู้วิจัย/Authors: พนมศรี เสาร์สาร

ชื่อเรื่อง/Title: การสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 4 รายที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสอบสวนสาเหตุการตายของวัยรุ่น 4 รายที่ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายในระยะเวลาไล่เลี่ยกันว่ามีสาเหตุจากอุปทานระบาดหมู่หรือสาเหตุการเลียนแบบ วิธีการ ใช้วิธีการศึกษาโดยการสอบสวนภาคสนามของระบาดวิทยา ผลที่ได้ สาเหตุการฆ่าตัวตาย ทั้ง 4 ราย เกิดจากปัญหาบุคลิกภาพ และความตึงเครียดด้านอารมณ์ และสังคม ผลการตรวจไม่พบโรคทางจิตเวชและไม่ใช่โรคอุปทานระบาดหมู่ สรุปและข้อเสนอแนะ รายงานการสอบสวนเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชนและนำมาเป็นแนวทางให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องป้องกันปัญหาและให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
husbands who cheat click why wifes cheat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: การสอบสวนสาเหตุการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 4 รายที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้, ระบาดวิทยา, การฆ่าตัวตาย, การฆ่าตัวตาย, epideiology, epidemic, adolescence, suicide

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004051

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต