เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้

 

ผู้วิจัย/Authors: วรวรรณ จุฑา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ระบบข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการเฝ้าระวังที่เหมาะสมสำหรับปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้าย วิธีการ ศึกษาจากรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีในสถานีตำรวจภูธรอำเภอและสถานีตรวจภูธรตำบลในจังหวัดนั้น เฉพาะคดีกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ ในปี 2540 ทั้งหมด 335 คดีโดยใช้แบบเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลของเหยื่อ ข้อมูล ผู้ทำร้าย และข้อมูลวิธีการทำร้ายร่างกาย ผลที่ได้ เนื่องจากปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้ายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง และไม่มีการศึกษาที่จริงจัง นักปกครองผู้บริหารด้านสาธารณสุข นักวิชาการในจังหวัดให้ความสนใจและมีความเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานควรร่วมกันแก้ไขและป้องกัน ดังนั้นในการศึกษาฐานข้อมูลต่าง ๆ ในจังหวัด การเก็บข้อมูล การร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการศึกษาเบื้องต้นจึงเป็นการทำงานร่วมกันของกรมสุขภาพจิต กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักปกครอง ตำรวจ บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการในจังหวัด ลักษณะเบื้องต้นของปัญหา พบว่า มูลเหตุจูงใจเกิดจากการทะเลาะวิวาท โกรธแค้นในอดีต ความต้องการทางเพศ ปัจจัยเสี่ยงขณะเกิดเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาท บันดาลโทสะ ดื่มสุรา เหตุเกิดมากในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ในวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 18.00 -03.00 น. วิธีการทำร้ายจะใช้อวัยวะของร่างกาย ยิง และข่มขืน ผู้ทำร้ายกับเหยื่อเป็นคนรู้จักกัน จุดเกิดเหตุเป็นบ้านเหยื่อ ถนนและทางหลวง (ผลที่ได้ที่เป็นข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้น ยังไม่สามารถเผยแพร่และอ้างอิงได้) สรุปและข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงระบาดวิทยา ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ในกรณีต้องการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้าย ควรใช้ข้อมูลจากรายงานหลาย ๆ ชนิดประกอบกัน เช่น รายงานคดีอาญา หรือคดีอุกฉกรรจ์ สมุดสารบบการดำเนินคดีอาญาทั่วไป และสำนวนคดีที่คดีสิ้นสุดแล้ว 2. ควรศึกษาในเชิงลึกด้านสังคมวิทยา วัฒนธรรม และจิตวิทยา รวมทั้งประเด็นที่มาของการทะเลาะเบาะแว้งและการโกรธแค้น 3. ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้าย ทุกหน่วยงานในจังหวัด (ด้านสาธารณสุข นักปกครอง ตำรวจ นักวิชาการ เป็นต้น) ต้องร่วมมือประสานการทำงานกัน
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ปัญหาการถูกฆ่าและถูกทำร้าย, ระบาดวิทยา, ปัญหาสังคม, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ความรุนแรง, พฤติกรรมก้าวร้าว, psychology, violence, violent behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201410004048

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต