เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการศึกษากรณีอุปทานหมู่ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ทวี ตั้งเสรี, ทิพากร ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, ละเอียด ปัญโญใหญ่, จุรัญ อึ้งสำราญ, บังอร ศรีเนตรพัฒน์, วรางรัตน์ ทะมังกลาง, นลินี อนวัชมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการศึกษากรณีอุปทานหมู่ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

จากกรณีที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเกิดโรคประหลาดขึ้นในเด็ก นักเรียน 13 คน ของโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ จังหวัดสกลนคร โดยเด็กนักเรียนแต่ละคนจะมีอาการชัก และมีลักษณะเหมือนผีเข้า คณะแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้เข้าไปทำการตรวจร่างกายเด็กหลายครั้ง ไม่พบความผิดปกติ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้เข้าไปตรวจค้นหาสาเหตุ และให้การรักษาพบว่า เด็กนักเรียนดังกล่าวมีพื้นฐานของบุคลิกภาพที่อ่อนแอ ถูกชักจูงได้ง่าย มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์อย่างมาก เมื่อมาประสบกับความเครียดในเรื่องของการเรียน จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้น คณะแพทย์ได้แยกเด็กนักเรียน 3 คน ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำออกจากเด็กที่เหลือ และ ให้การรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด รายบุคคลแบบประคับประคองแก่เด็กทั้ง 13 ราย ประชุมกลุ่มให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่ป่วยและครูของโรงเรียน ผลการรักษาปรากฏว่ายังคงเหลือเด็กนักเรียนที่เป็นตัวเหนี่ยวนำ 2 คน ที่ยังมีอาการปรากฏอยู่เป็นครั้งคราว
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: อุปทานหมู่, เด็กนักเรียน, ผีเข้า, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตเวช, อุปทาน, ความเครียด, เครีียด, mass hysteria, epidemiology, epidemic

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002138

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต