เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันแนวโน้มการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช นับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่ผู้ป่วยไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ ปัจจัยหนึ่งก็คือสังคมไม่ยอมรับในตัวผู้ป่วยการถูกรังเกียจจากบุคคลรอบข้างในสังคม ทำให้ผู้ป่วยกลับป่วยด้วยโรคจิตซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถอยู่ในสังคมได้นานที่สุด คือการได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวชและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรและสังคมกับการสนับสนุนทางสังคมและคาดว่าการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเจ็บป่วยได้อย่างปกติสุข
link husband cheated why women cheat on husbands
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, social, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต, โรคจิตเภท, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201390002045

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต