เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศิริ สมใจ, รุจิรา จงสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1, 10-11 สิงหาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาบริการตามโครงการบริการดุจญาติมิตรเพื่อสุขภาพจิตประชาชน คณะผู้วิจัยได้ประเมินผลโครงการดังกล่าว โดยการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละจุดบริการ และเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่องนี้เดิมเมื่อปี 2532 โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2538 จำนวน 300 คน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มารับบริการอยู่ในเกณฑ์ดี ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ คือการเป็นผู้ป่วยใหม่และอาชีพ จุดบริการที่ผู้ป่วยใช้เวลามากที่สุด คือ จุดรอพบแพทย์ และจากการเปรียบเทียบกับการศึกษา เดิมเมื่อปี 2532 นั้นพบว่า ผู้ป่วยใช้เวลาน้อยลงในการเข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกเก่าและผู้ป่วยใหม่
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
cheaters wife affair read
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: OPD, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยนอก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201380001122

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต