เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: ชัยโรจน์ ขุมมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเก็บข้อมูลแบบตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจากเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ที่เข้ารับการอบรมโครงการมีส่วนร่วมของผู้ชายในงานวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ในวันที่ 15 กันยายน 2541 จำนวน 273 ราย ผลจากการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการศึกษาระดับ ป.1- ม.3 ร้อยละ 90.8 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วร้อยละ 80.6 มีความต้องการทางเพศตั้งแต่อายุ 10 ปี และมีการร่วมเพศครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี มีอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 14.9 ปี และร้อยละ 75 ของเยาวชนเมื่อมีอายุ 15 ปี จะมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว บุคคลที่เยาวชนไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นแฟนร้อยละ 66.8 เป็นเพื่อน/เด็กเที่ยวร้อยละ 25 โดยใช้บ้าน/หอพักของตัวเอง เพื่อนของผู้หญิงในการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 90 และเกิดจากอาการมีอารมณ์ทางเพศร้อยละ 55.5 หาประสบการณ์ร้อยละ 28.6 ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 54.5 ซึ่งเกิดจากการไม่ได้เตรียมถุงยางอนามัยไว้
click here catch a cheater what is infidelity
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมทางเพศ, พฤติกรรม, เพศ, วัยรุ่น, เยาวชนชาย, psychology, behavior, sex, adolescent

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007084

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข