เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คลินิกคลายเครียด;บริการใหม่สำหรับประชาชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ละเอียด ชูประยูร, สุจิตรา อุสาหะ, นคร ศรีสุโข

ชื่อเรื่อง/Title: คลินิกคลายเครียด;บริการใหม่สำหรับประชาชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

คลินิกคลายเครียดโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2539 เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนที่มีความเครียดได้รับบริการอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยไม่ต้องผ่านระบบของโรงพยาบาล การบริการในคลินิกคลายเครียดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ตนเองเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น และสามารถบำบัดความเครียดของตนเองได้คลินิกคลายเครียดนับว่าเป็นมิติใหม่ของงานบริการสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในสังคมปัจจุบัน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คลินิกคลายเครียดโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้เป็นต้นแบบของคลินิกคลายเครียดแก่หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานคลินิกคลายเครียดให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อให้การบริการในคลิกนิกคลายเครียดดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
reasons women cheat go how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: psychiatry, service, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005045

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข