เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด แผนกห้องผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพ มากลิ่น, พิศมัย จารุชวลิต, ประพิศ ใจแพทย์, สุพร สิทธิรุ่งโรจน์, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด แผนกห้องผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ,4-6 กันยายน 2539

รายละเอียด / Details:

การดูแลผู้ป่วยโดยการผ่าตัด เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดูแลหลังผ่าตัด แต่การผ่าตัดเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยกลัวและวิตกกังวลเกิดภาวะเครียด ซึ่งทำให้การเรียนรู้ก่อนผ่าตัด/หลังผ่าตัดเป็นไปได้ยากหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นกลุ่มงานการพยาบาล แผนกห้องผ่าตัดและฝ่ายสุขศึกษา จึงต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับความวิตกกังวลและแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อลดความวิตกกังวล ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ระดับความวิตกกังวลของวิลเลียม ดับบลิว เค ซุง แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยต่อห้องผ่าตัด ศึกษาผู้ป่วยที่แพทย์ Set ผ่าตัดที่ห้องผ่าตัด จำนวน 60 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด ตลอดจนค่าใช้จ่าย และวิธีการดูแลตนเองหลังผ่าตัด เพื่อให้หายจากการเจ็บป่วยเร็วที่สุด ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเชื่อมั่นในความสามารถของแพทย์ และพร้อมจะร่วมมือในการปฏิบัติหากได้รับข้อมูล ซึ่งจากผลการศึกษาจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อให้ข้อมูลซึ่งจะส่งผลให้ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยลดลง
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
women looking to cheat site when a husband cheats
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: anxiety, psychology, stress, ระดับความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ความเครียด, เครียด, ผ่าตัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200390005030

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข