เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคทางกาย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทา กัญมาศ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคทางกาย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4, 6-8 กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

ผู้ป่วยโรคทางกายมักมีความเครียด ความคับข้องใจ และวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะมีความกดดันมากกว่าคนปกติ เพราะอาการเจ็บป่วยและความไม่สุขสบายต่างๆ จะส่งผลไปถึงสภาวะทางอารมณ์และจิตใจด้วย ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียอวัยวะ เช่น ความพิการของแขน-ขา โดยไม่รู้ตัวมาก่อนย่อมรู้สึกกังวลและเป็นทุกข์ใจอย่างมากและเบื้องหลังปัญหาการเจ็บป่วยยังมีปัญหาเกี่ยวกับจิตสังคม เช่น ปัญหาเกี่ยววกับสภาพของตนเองของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเจตนิยมในการดูแลช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยอย่างมาก ผู้ศึกษาได้รายงานผลการรับปรึกษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคทางกาย จากหอผู้ป่วยต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537 - เมษายน พ.ศ.2538 รวม 6 เดือน จำนวน 80 ราย เป็นชาย 49 ราย หญิง 31 ราย ปัญหาที่พบมากที่สุด คือผู้ป่วยฆ่าตัวตาย 7 ราย (ร้อยละ 8.3) ผู้ป่วยติดยาเสพติด 7 ราย (ร้อยละ 8.8) ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 6 ราย (ร้อยละ 7.4) ผู้ป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้ได้รับการปรึกษา แนะนำ พูดคุย เยี่ยมเยียนและส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นรายบุคคลหลังจากนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการสงบลง ลดพฤติกรรมก้าวร้าวหรือซึมเศร้ารู้สภาพของตนเอง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและดูแลตัวเองได้ดีขึ้น
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here read here what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
cheats women cheat infidelity in marriage

Keywords: psychology, stress, ความเครียด ความคับข้องใจ, วิตกกังวล เครียด, จิตวิทยา, ผู้ป่วยโรคทางกาย, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200380004059

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข