เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทเคเดอร์อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ผู้วิจัย/Authors: วันทนา จัตุชัยและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทเคเดอร์อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การศึกษาผลกระทบทางสังคมและจิตใจของผู้ประสบเหตุการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทเคเดอร์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด พบว่าผู้บาดเจ็บได้รับผลกระทบทางสังคมตามลำดับ ได้แก่ ทำงานได้ตกงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเรียกร้องสิทธิที่ควรได้ เพื่อนหรือญาติสูญหายหรือเสียชีวิต และไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ใด ทางด้านจิตใจพบว่าหลังเกิดเหตุไฟไหม้ผู้บาดเจ็บมีคะแนนเฉลี่ยของอาการทางสุขภาพจิตสูงกว่าก่อนไฟไหม้ สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิต/ผู้สูญหาย ได้รับผลกระทบตามลำดับดังนี้คือ สมาชิกในครอบครัวได้รับความสะเทือนใจ ขาดรายได้จากผู้เสียชีวิตไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเรียกร้องสิทธิที่ควรได้ ขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัว เกิดความเครียด ไม่ทราบว่าจะของความช่วยเหลือจากที่ใด และคนในครอบครัวรู้สึกสับสนวุ่นวายใจ ผลการวัดสภาพจิตใจพบว่าหลังไฟไหม้ญาติมีคะแนนเฉลี่ยของอาการทางสุขภาพจิตสูงกว่าก่อนไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางจิตใจระหว่างครอบครัวผู้เสียชีวิต/ผู้สูญหาย กับผู้บาดเจ็บ ปรากฎว่าครอบครัวได้รับผลกระทบทางจิตใจในระดับสูงมากกว่าผู้บาดเจ็บเกินกว่า 1 เท่า
link husband cheated why women cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat femchoice.org why women cheat
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, เหตุเพลิงไหม้, ไฟไหม้, ผลกระทบทางสังคมและจิตใจ, สุขภาพจิต, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สังคม, อุบัติภัย, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003037

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข