เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ค่ายจิตวิทยาพัฒนาเยาวชน ณ โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์, ประวิตร ศรีบุญรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ค่ายจิตวิทยาพัฒนาเยาวชน ณ โรงพยาบาลปทุมรัตน์ ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

ผู้นำเสนอรายงานได้เริ่มทดลองบริการทางด้านจิตวิทยาชุมชนแบบใหม่ โดยเน้นการประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการในอำเภอนั้น ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษา อาจารย์ใหญ่ นายอำเภอ สารวัตรใหญ่ นายไปรษณีย์ และทำการอบรมนักเรียน โดยเลือกพื้นที่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในเขตหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก และถือว่าเป็นงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลปทุมรัตน์ ได้ปฏิบัติการที่โรงเรียนบ้านสระบัว เลือกนักเรียนและเด็กใกล้เคียงระดับอายุในเกณฑ์ ป.5 จนถึง ม.1 จำนวน 200 คน มีกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2537 การพัฒนาเยาวชนในชนบทนั้น นับได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญด้านหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ งานทางด้านจิตวิทยาจะมีบทบาทเสริมการพัฒนาเยาวชนได้มาก วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนสระบัว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยจะขยายชั้นเรียนจนครบมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่แล้ว และประสงค์จะให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยปฏิบัติตามพื้นฐานความจำเป็นของชีวิตอย่างถูกต้อง มีบุคลิกภาพ อารมณ์เหมาะสมกับกาลเทศะ ทราบถึงประโยชน์และการใช้บริการอย่างถูกต้องของหน่วยราชการในอำเภอนั้น ผลที่ได้รับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน มีความร่วมมือและประสานงานในหน่วยราชการ พร้อมทั้งมีผู้บริจาคทุนและอุปกรณ์ทางการศึกษารายละเอียดจากการเสนอผลงาน
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
why men have affairs redirect redirect
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
most women cheat cheat husband married men cheat
cheaters faithwalker.org all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ค่ายจิตวิทยาพัฒนาเยาวชน, จิตวิทยา, จิตวิทยาชุมชน, ชุมชน, เด็ก, นักเรียน, บุคลิกภาพ, เยาวชน, โรงเรียน, วัยรุ่น, adolescence, community, , personality, psychiatry, psychology, camp

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: กองโรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003036

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข