เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความผิดปกติของโครไมโซมเพศจากการตรวจน้ำคร่ำในโรงพยาบาลราชวิถีและการให้คำปรึกษาก่อนคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิธาน พวงศรีเจริญ, มนัสรี อนุวัฒนกุลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความผิดปกติของโครไมโซมเพศจากการตรวจน้ำคร่ำในโรงพยาบาลราชวิถีและการให้คำปรึกษาก่อนคลอด

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2541

รายละเอียด / Details:

ศึกษาความผิดปกติทางโครโมโซมจากการเจาะตรวจน้ำคร่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 จำนวน 820 ราย พบความผิดปกติทางโครโมโซมร้อยละ 2.46 แบ่งเป็นความผิดปกติในโครงสร้างโครโมโซมร้อยละ 1.23 ความผิดปกติในจำนวนโครโมโซมร้อยละ 1.23 ในความผิดปกติในเรื่องจำนวนนี้ พบเป็นความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศ 4 ราย ภายหลังการให้คำปรึกษา รายแรก (47,XXY) ตัดสินใจให้ยุติการตั้งครรภ์ รายที่ 2 (47,XXX) คงตั้งครรภ์ต่อแต่เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกจากภาวะรกเกาะต่ำจนต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ 24 สัปดาห์ รายที่ 3 และรายที่ 4 เป็น 45X/ 46, XY รายหนึ่งตัดสินใจให้ยุติการตั้งครรภ์ อีกรายหนึ่งยังคงตั้งครรภ์ต่อไปเนื่องจากปริมาณเซลล์ที่ผิดปกติไม่มาก และคลอดปกติเมื่อครบกำหนด ทารกปกติเพศชาย น้ำหนัก 3,650 กรัม การให้คำปรึกษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดปกติอยู่ที่โครโมโซมเพศ เนื่องจากทารกเหล่านี้สามารถมีชีวิตรอดได้จนเป็นผู้ใหญ่
website women that cheat with married men wife cheaters
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
cheats read infidelity in marriage

Keywords: การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ความผิดปรกติของโครโมโซม, จิตวิทยา, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เพศ, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 111412305003

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ