เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อาการทางจิตในผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่งภายหลังได้รับอุบัติเหตุที่ศรีษะ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสรวงษ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ, วศิน บำรุงชีพ

ชื่อเรื่อง/Title: อาการทางจิตในผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่งภายหลังได้รับอุบัติเหตุที่ศรีษะ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2537

รายละเอียด / Details:

รายงานผู้ป่วยหญิง อายุ 25 ปี มาด้วย อาการพยายามฆ่าตัวตายจากสภาวะซึมเศร้ารุนแรง ซึ่งเป็นผลจากความคิดหลงผิดว่าหนังตาตนเองไม่สวย และได้ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งตา 2 ชั้น มาแล้ว 3 ครั้งในเวลา 7 เดือน ต่อมามีอาการสับสน หลงลืม หวาดระแวง ชัก ผู้ป่วยเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ นำมาก่อน ผลการตรวจ CT scan ของสมองบ่งชี้พยาธิสภาพที่บริเวณ left frontal lobe ซึ่งเข้าได้กับผลจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ วินิจฉัย organic delusional syndrome วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเน้นให้ตระหนักถึงปัญหาความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิสภาพทางกาย แต่มีอาการแสดงออกทางด้านจิตเวชซึ่งอาจจะทำให้การวินิจฉัยผิดพลาด และเป็นผลเสียร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ การตรวจร่างกายและสภาพจิตโดยละเอียดรอบคอบ และการติดตามโรคอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why do husband cheat link when married men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, อุบัติเหตุ, พยายามฆ่าตัวตาย, ภาวะซึมเศร้ารุนแรง, ผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง, ความคิดหลงผิด, organic delusional syndrome

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 111271901004

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ