เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กกลุ่มอาการดาวน์และเด็กปกติ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศศินี โภคโต, ศศิธร ฉิมสุนทร, สาวิตรี ณ ลำปาง

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กกลุ่มอาการดาวน์และเด็กปกติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล 2536 ปีที 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม;4 - 9

รายละเอียด / Details:

ศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ จำนวน 81 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 52 คน เด็กหญิง 29 คน อายุเฉลี่ยขณะที่มาโรงพยาบาลครั้งแรกเท่ากับ 8 ปี 9 เดือน โดยศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็กที่ได้จากการสอบถามจากมารดาหรือผู้ปกครองพบว่าพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติทุกทักษะ ได้แก่ ชันคอ คว่ำ นั่ง คลาน ยืน เดิน ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ เท่ากับ 4 เดือน;4 เดือน ;11 เดือน; 6 เดือน;14 เดือน และ 18เดือน ตามลำดับ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheater marriage affairs go
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: Down’s syndrome, mental retardation, เด็ก, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาการดาวน์, ดาวน์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โครงการศึกษาแพทย์แนวใหม่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 108360803002

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ